Tarieven


Tarieven

Heeft u een indicatie voor thuiszorg, dan wordt deze zorg vergoed via uw zorgverzekeraar. Het kan voorkomen, dat niet alle zorg, begeleiding en of huishoudelijke ondersteuning volledig wordt vergoed. Hiervoor bent u over de verleende zorg een eigen bijdrage verschuldigd. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt deze eigen bijdrageregeling op. Het Centraal Administratie Kantoor ( CAK) voert de regeling uit.  Het CAK berekent de maximale bijdrage voor de zorg per periode ( is 4 weken). U betaalt per periode nooit meer dan de maximale bijdrage, ook al ontvangt u veel uren zorg, begeleiding en of huishoudelijke ondersteuning.

Aangezien dit per cliënt verschillend kan zijn, lichten wij dit graag in een persoonlijk gesprek toe.