Mijn huishoudelijke hulp


Indien u een indicatie heeft ontvangen van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van uw gemeente, kan Mijn Thuiszorg de huishoudelijke ondersteuning bieden die door U gewenst is. Samen met U stemmen wij Uw behoeften af en leggen wij deze vast in uw dossier. Onze huishoudelijke medewerkers werken vanuit een basis van gelijkwaardigheid en respect: wij leveren Zorg op maat!

Indien U geen indicatie heeft kunnen wij samen met U kijken om deze dienstverlening op een andere manier te financieren.  (PGB/Particulier)