Mijn begeleiding


Mijn Thuiszorg biedt individuele begeleiding voor cliënten die hulp nodig hebben welke gericht is op het verbeteren, stabiliseren en/of behouden van de fysieke of geestelijke gezondheid. Het doel van de individuele begeleiding is het verbeteren en/of het behouden van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt.

Soorten begeleiding 

Mijn Thuiszorg biedt drie soorten individuele ambulante begeleiding:

  • Individuele begeleiding licht
  • Individuele begeleiding midden
  • Individuele begeleiding zwaar

Mijn Thuiszorg levert alle drie de vormen van ambulante begeleiding, wij werken met geschoold personeel die onze kernwaarden onderstrepen en ervaring hebben met de indicatie begeleiding. Wanneer u een indicatie heeft gekregen kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via 0528-233509. Wij komen dan op korte termijn bij u langs voor een intake en om de begeleiding te starten.

Wat kunt u verwachten?

De medewerkers van Mijn Thuiszorg hebben jarenlange ervaring op het gebied van Individuele begeleiding en werken nauw samen met andere organisaties ten aanzien van psychiatrische problematiek. Wij kunnen onder andere de volgende werkzaamheden voor U uitvoeren met als doel het verbeteren of het behouden van de zelfredzaamheid en participatie van U als cliënt. Uw doelen ten aanzien van deze leefgebieden zullen worden opgenomen in een ondersteuningsplan, welke voldoet aan de kwaliteitseisen vanuit de gemeente. Hierbij maken wij gebruik van de zelfredzaamheidmatrix.

     Ondersteuning bieden op de volgende levensgebieden:

  • Het structureren van de huishouding
  • Een sociaal netwerk opbouwen
  • (Thuis)administratie structureren, bijhouden en afhandelen.
  • Arbeidsparticipatie/dagbesteding
  • Zelfzorg en persoonlijk functioneren
  • Ondersteunen in psychisch welbevinden en de daarbij behorende contacten met GGZ instanties.