Zorg en Wmo aanbod


Mijn Thuiszorg biedt verschillende vormen van dienstverlening  aan bij U thuis,zoals : zorg, verpleging, (ambulant) begeleiding en huishoudelijke ondersteuning. Onze dienstverlening(zorg) kan worden ingezet op elk moment van de dag, avond en nacht. Wij staan garant voor professionele dienstverlening en leveren zorg op maat. Samen met U kijken wij naar de contactmomenten, welke op vaste tijden of flexibel kunnen plaatsvinden. Tijdens vakantieperiodes of bij ziekte streven wij naar continuering van de dienstverlening. Dat betekent dat U verzekerd bent van de juiste vorm van dienstverlening in Uw eigen vertrouwde omgeving, waarbij ons uitgangspunt is dat U met zoveel mogelijk dezelfde medewerker te maken krijgt.

Uw eigen regie
Mijn Thuiszorg heeft als uitgangspunt dat de cliënt bij ons centraal blijft staan. Het gaat om Uw welbevinden. Wanneer U zorg, begeleiding en of ondersteuning nodig heeft of advies wil hebben, maakt U met Mijn Thuiszorg een afspraak. Dit kan telefonisch, per e-mail of per inschrijfformulier. Vervolgens zal een van onze medewerkers samen met U doornemen welke vorm van dienstverlening U nodig heeft. Samen met U en uw netwerk wordt er gekeken, wat U eventueel zelf kan doen en/of organiseren en op welke dagen. Aan de hand van uw indicatie (WMO/WLZ/ZVW) starten wij met de dienstverlening.U houdt hierbij zelf de regie.Indien U nog geen indicatie heeft of indien de indicatie geherindiceerd moet worden, dan kunnen wij dit snel en zorgvuldig voor U regelen. 


Eigen Contactpersoon
Via Mijn Thuiszorg zult U een vaste medewerker als contactpersoon toegewezen krijgen. Hij of zij is uw persoonlijke aanspreekpunt voor vragen of advies.