Zorgverzekeringswet


Wat verandert er aan de zorgverzekeringswet in 2015 en waar moet je op letten als je zorg nodig hebt?

De huidige zorgverzekeringswet regelt de verplichte verzekering voor geneeskundige zorg. Deze wet wordt nu veranderd en wordt uitgebreid met 2 nieuwe onderdelen: de wijkverpleging en de extramurale behandeling van mensen met een zintuigelijke beperking. Er is een nieuwe aanspraak in het basispakket gekomen “wijkverpleging”.

De wijkverpleegkundige speelt een centrale rol in de zorgverlening en in de wijk. Mensen kunnen nu rechtstreeks of via de huisarts, WMO loket of gezondheidscentrum hiermee in contact komen. De wijkverpleegkundige beoordeelt samen met de cliënt wat er aan verzorgende en/of verpleegkundige zorg nodig is om langer thuis te kunnen blijven wonen. De wijkverpleegkundige wordt zo verantwoordelijk voor het stellen van de indicatie en de zorgtoewijzing, in plaats van het CIZ ( Centrum Indicatiestelling Zorg). De wijkverpleegkundige geeft de zorgvraag concreet weer om tot een verpleegkundige diagnose en indicatie voor zorg te komen. Dit heeft tot doel om samen de zorg zo te organiseren dat de client zoveel mogelijk zelfredzaam is en de eigen regie kan blijven voeren.

Op de volgende sites staan meer informatie op het gebied van de WMO, en alles op het gebied van de PGB.