Kwaliteitsrapporten


Kwaliteitsrapport 2019


Mijn Thuiszorg is een organisatie welke werkt met clienten die binnen het kwaliteitskader wijkverpleging vallen.
Over het jaar 2019 is een kwaliteitsrapport opgesteld waarin terug geblikt wordt op de gegeven zorg en de kwaliteit hiervan.


Het volledige rapport is op te vragen bij Mijn Thuiszorg. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar; info@mijnthuiszorg.nl