Organisatie-inrichting


Mijn Thuiszorg heeft een onafhankelijk, statutair geborgd toezichthoudend orgaan ( Raad van Commissarissen) gevormd, die 1 x per 12 weken bij elkaar komt. Tevens beschikt Mijn Thuiszorg over een cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van Mijn Thuiszorg. Input van de cliëntenraad vinden wij belangrijk.