Privacyreglement, klachtenprocedure en clientenraad


Privacyreglement

 

Mijn Thuiszorg houdt, om de dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot gegevens en het inzagerecht van de client. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Klik hier

 

Klachtenprocedure

 

Mijn Thuiszorg heeft een klachtenprocedure. Dit reglement is ingesteld ten behoeve van de opvang en behandeling van klachten over een handelswijze of gedraging van Mijn Thuiszorg of diens medewerkers. Klik hier.

 

Clientenraad

 

Sinds 2017 heeft Mijn Thuiszorg een Cliëntenraad. Voor de aanmeldingsprocedure kunt u contact opnemen met het kantoor op 0528-233509. U kunt ook een email sturen naar info@mijnthuiszorg.nl. Indien u het instellingsbesluit in wilt zien kunt u tevens contact opnemen met kantoor via bovengenoemde contactgegevens.

De samenstelling van de Cliëntenraad bestaat, bij voldoende aanmeldingen, uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Alle cliënten en of een familielid van een client van Mijn Thuiszorg kunnnen in principe deelnemen, tenzij er doorslaggevenede redenen zijn die hun functioneren als lid van de Cliëntenraad in de weg zou staan. Dit wordt bepaald door de directie.