Persoons Gebonden Budget(PGB)


U heeft zorg nodig, voor uzelf of voor iemand anders in uw gezin. Het gaat om zorg die vooraf niet te plannen is of indien u bewust wilt kiezen voor een zorgverlener en of thuiszorgorganisatie zodat u zelf de regie houdt. In deze gevallen is het Persoons Gebonden Budget geschikt. Het PGB is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en hulp inkoopt. Met dit budget kunt u zelf uw zorgverleners uitkiezen of een thuiszorgorganisatie inhuren.

Wij leveren zorg op maat als u zelf de regie wil voeren over de zorg die u wilt ontvangen en inkopen. Wij komen daarin zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet. Kiezen voor een PGB betekent dat u zelf uw zorg regelt. Dat heeft veel voordelen. Er zijn wel een aantal zaken die nog geregeld moeten worden:

  • Keuze maken welke thuiszorgorganisatie het beste aansluit bij uw levensstijl en levensvisie.
  • Afsluiten van een zorgovereenkomst.
  • Afspraken vastelggen in een zorgplan.
  • Bijhouden van de financiële administratie. Eventueel kunnen wij dit voor u doen.


Onze zorgverleners houden het aantal gewerkte uren bij en vragen u eens per maand hiervoor een formulier te controleren en te ondertekenen. Zo krijgt u inzicht hoeveel zorg er die maand is geleverd. Lees hier meer informatie over de belangenvereniging voor mensen met een PGB.
De administratie voor iemand met een PGB is nauwkeurig werk. Het is belangrijk dat u op tijd verantwoording aflegt aan De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die uw budget beheert. Daarbij overhandigt u de juiste papieren zoals de zorgovereenkomsten en ingevulde formulieren. De Sociale Verzekeringsbank betaald, nadat u opdracht heeft gegeven, uw zorgverleners en de uitgekozen thuiszorgorganisatie. www.svb.nl/pgb.