Tarieven


Tarieven

Heeft u een indicatie voor thuiszorg, dan wordt deze zorg vergoed via uw zorgverzekeraar. Het kan voorkomen, dat niet alle zorg volledig wordt vergoed.( de zorg vanuit de WMO en de zorg vanuit de PGB). Hiervoor bent u over de verleende zorg een eigen bijdrage verschuldigd. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt deze eigen bijdrageregeling op. Het Centraal Administratie Kantoor ( CAK) voert de regeling uit.  Het CAK berekent de maximale bijdrage voor de zorg per periode ( is 4 weken). U betaalt per periode nooit meer dan de maximale bijdrage, ook al ontvangt u veel uren zorg.

Aangezien dit per cliënt verschillend kan zijn, lichten wij dit graag in een persoonlijk gesprek toe.