Mijn begeleiding


Vanwege uiteenlopende redenen kunt u of uw gezin begeleiding nodig hebben. Thuisbegeleiding is een van de vele vormen van zorg die Mijn Thuiszorg aan u kan leveren. Wij geven zorg op maat voor zowel de jongere als de oudere generatie.

Mijn individuele begeleiding kan worden ingezet voor het onderhouden van sociale contacten, voor het plannen van uw dagelijkse activiteiten, het regelen van de financiën, voor het voortbewegen in en rondom uw eigen huis en wanneer u zich bijvoorbeeld eenzaam voelt. Samen zorgen we ervoor dat u de regie weer in handen krijgt.

Ook kan onze begeleiding worden ingezet vanwege probleemgedrag van jongeren: problemen in het denken, concentreren en het waarnemen, problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon. In onze huidige samenleving wordt er veel van onze jonge generatie verwacht. Jongeren die anders zijn in hun doen, jongeren met een hulpvraag, jongeren met een verstandelijke beperking, die ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wij begeleiden deze jongeren met een hulpvraag. Soms zijn er opvoedingsproblemen waarbij professionele hulp een uitkomst kan bieden. Mijn thuisbegeleiding kan u helpen om het gezin weer een gezin te laten zijn.

Of soms heeft u, ten gevolge van ziekte of ouderdom, begeleiding nodig om weer een zelfstandig en geregeld leven te leiden. Ook kan het zijn dat u naar het ziekenhuis moet, maar niet alleen kunt gaan. Ook hierin kunnen wij u ondersteunen en begeleiden. Mijn Thuiszorg kan u ondersteunen om uw zelfredzaamheid weer zoveel mogelijk terug te krijgen.