Over Mijn Thuiszorg


De zorgverleners van Mijn Thuiszorg kijken naar wat u als cliënt nodig heeft en/ of waar u behoefte aan heeft, hierbij rekening houdend met uw eigen wensen. Bij Mijn Thuiszorg gaan wij meer uit van de mogelijkheden wat u wel kunt, in plaats van wat niet meer kan. Om dit te kunnen realiseren krijgt U als cliënt een persoonlijke zorgverlener toegewezen die alle soorten dienstverlening gaat doen waarbij hij/zij ook rekening houdt met de eventuele veranderingen in de toekomst. De familie en mantelzorg spelen bij onze organisatie een centrale rol in de hulpverlening. Ook zij hebben behoefte aan de nodige ondersteuning en kunnen ook wat voor u betekenen tijdens de zorgverlening. Het voordeel hiervan is dat de zorgverlener op deze manier de zorg goed kan uitvoeren en coördineren en de kwaliteit van zorg kan waarborgen. Gedurende de zorgverlening heeft de persoonlijke zorgverlener regelmatig contact met andere zorgverleners en professionals, waaronder uw huisarts en/of behandelend specialist.

Onze kernwaarden
Ons uitgangspunt is dat u als cliënt centraal staat. Het gaat immers om uw zorg. Respect, directe betrokkenheid, persoonlijke aandacht en betrouwbaarheid en handhaving van uw eigen regie zijn kernwaarden die wij nastreven en waar wij voor staan. Om dit te realiseren werken wij met kleine zelfsturende teams van gespecialiseerde verpleegkundigen en verzorgenden die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gehele uitvoering van de zorgverlening. U krijgt op deze manier zoveel mogelijk dezelfde zorgverlener. Ons doel is samen gaan voor een zo hoog mogelijk kwaliteit van zorg en het leveren van maatwerk. Kortom: samenwerken om uw gezondheid, zelfredzaamheid en participatie zoveel mogelijk te bevorderen. Daarom werken wij ook zoveel mogelijk samen met de gemeenten, organisaties op het gebied van welzijn, wonen en zorg, maar ook vrijwilligersorganisaties en bedrijven. Een integrale aanpak waarbij we streven om de regie bij u als cliënt te houden.